Ordinace PL FreshMedical s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství dle metodiky MZ ČR.

Přihlášky podávejte prosím se všemi náležitostmi dle metodiky MZ ČR od 22.6. do 31.7.2023, kdy se možnost podat přihlášku uzavírá. Veškeré informace ohledně podmínek přihlašování a náležité dokumenty ke stažení naleznete na stránkách MZ ČR zde https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2023/  a zde

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2023/05/Priloha-1-Vyhlaska-c.-186_2009-Sb.pdf .

Prosím buďte pozorní a pečliví při dokládání všech dokumentů, aby chybění některého z nich nemuselo být důvodem k odmítnutí Vaší přihlášky.

V prvních dvou srpnových týdnech budeme na přihlášky reagovat a v případě zájmu si s uchazeči dohodneme distanční nebo lépe prezenční pohovor.

O výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni nejpozději do 31.8.2023.

Vše posílejte na mudr@freshmedical.cz

MUDr. Žirovnická Pavlína (vyhlašovatelka – školitelka)